Mới

Latest profile posts

a ơi cho e hỏi làm sao đăng ký được nick xamvn ạ
Alau
Alau
tư cách đạo đức tốt bạn ơi
Hiện thực đang chơi vơi giữa dòng đời, cần lắm một người sang sẻ gánh nặng trong cuộc sống.
Ai nói tôi thực dụng cũng được. Tìm ai đó bết tâm sự lúc khó khăn, tìm ai đó hỗ trợ một phần về kinh tế lúc này.
Top