vỡ mộng vch, tưởng kiểu bàn tán chuyện vui vẻ chứ toàn sgbb với sgdd thế này

Top